הרב יצחק גלר

פרעה כיצר הרע - חלק ב

הרב יצחק גלר

הרמב"ם מסביר שפרעה הוא יצר הרע, אם כן הרי ניתן ללמוד את דמותו וממכות מצרים נלמד איך להכותו ולנצחו