x
הרב מנחם מקובר

המימד הפנימי של שמחת בית השואבה

הרב מנחם מקובר

במועד חג הסוכות הייתה נערכת בלילות במקדש, שמחה גדולה ועצומה הפורצת גבולות, שעליה אומרים חז"ל: " מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה בימיו". מה מהותה של שמחה זו? מדוע הלוויים עמדו על ט"ו המעלות שבעזרת נשים ושרו את ט"ו שירי המעלות?