הרב כפיר שחר

כיבוד הורים

הרב כפיר שחר

ממה מורכבת הנפש? אם מישהו אוהב אותי הוא צריך לקבל אותי כמות שאני? מה נגרם מעודף אהבה אימהית? אילו עוצמות ניתנות לנו בעקבות כיבוד הורים? כל התשובות המרתקות.