הרב ישעיהו וינד

בית כנסת כסגולה לאריכות ימים

הרב ישעיהו וינד

האשה הזקנה שלא הצליחה למות... למה נחרבו בתי הכנסת בשואה ואלו בתי כנסת הצליחו לשרוד?