x
הרב אופיר מלכה

הלכות שבת – דיני בורר - קילוף פירות וירקות

הרב אופיר מלכה

הרב אופיר מלכה מסביר מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: קילוף פירות וירקות והוצאת עצמות מהדגים בשבת.