x
הרב ישראל לוגסי

אין אבות מנחילים שקר לבניהם

הרב ישראל לוגסי

אמונת ישראל ירושה להם מאבותיהם שהנחילוה להם, והמוסכמות ההגיונית היא שאין אבות מנחילין שקר לבניהם, כך שהאמונה שהועברה לנו מדור לדור נאמרה מתוך אמת גמורה שהתאמתה לאבותינו. השגחה פרטית - מלבד האמונה במציאות השם, יש להאמין בהשגחתו הפרטית, דהיינו, כל אדם נברא בטבע ובאופי מסויים בהשגחה פרטית כפי יעודו ומטרתו כחלק פרטי במערכת הנדרשת להגיע לשלימותה מכלל נשמות ישראל.

דרגו את הווידיאו, ועזרו בקידומו בגוגל:

ממוצע 4.4 (102 מדרגים)