הרב שלום כהן

ימי בין המצרים

הרב שלום כהן

מהם ימי בין המצרים? מה דרגתם הרוחנית? האם יתכן שימי עצב כאלו טומנים בחובם שמחה גדולה?