הרב משה קינן

משמעות כיבוד ההורים בחז"ל

הרב משה קינן

עד כמה החשיבו חכמי ישראל את מי שמכבד את הוריו כיאות? מעט הלכות כיבוד אב ואם, ומדוע השווה הקב"ה כיבוד הורים לכבוד אלוקים?