x
הרב בועז שלום

לדון לכף זכות - פרשת קדושים - הרב בועז שלום

הרב בועז שלום

לדון לכף זכות, האם זו האמת? כיצד מגיעים למצב בו מתמקדים בטוב שבזולת? ומדוע עזב רבי אריה לוין באמצע ההלוויה והלך לקנות עציץ?