הרב זמיר כהן

דיני אמירה לגוי בשבת - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

דיני אמירה לגוי בשבת ונפש החיים שער א' פרק יא'