הרב רצון ערוסי

המתת חסד - הרב רצון ערוסי

הרב רצון ערוסי

סוגיות אקטואליות במשפט העברי, מאת הרב רצון ערוסי. והפעם: המתת חסד.