x
הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - סילבסטר, חג ליהודים?

הרב זמיר כהן

בתחילת השנה האזרחית חוגגים בעולם כולו - וגם בישראל - את הסילבסטר, במסיבות המוניות. מיהו סילבסטר? והאם החגיגות לזכרו אמורות לשמש גם כחג ליהודים?