הרב אופיר מלכה

הלכות שבת – כיבוי חשמל בשבת

הרב אופיר מלכה

הרכ אופיר מלכה מסביר, מפרש ונותן טעם בהלכות שבת והפעם: כיבוי חשמל בשבת