הרב אופיר מלכה

שמירת השבת מועילה לאדם

הרב אופיר מלכה

הרכ אופיר מלכה מסביר, מפרש ונותן טעם בהלכות שבת. והפעם: שיחה כללית על מעלת שמירת השבת וסגולותיה עבור האדם