הרב דוד בצרי

האדמה זועקת על האדם - הרב בצרי

הרב דוד בצרי

מהיכן מגיעה החכמה? מדוע האדמה זועקת על האדם והתלמים בוכים? הרב דוד בצרי בהרצאה מחכימה