הרב דוד בצרי

הרובד הנסתר שבבדיקת חמץ - הרב בצרי

הרב דוד בצרי

המקובל הרב דוד בצרי על הרובד הנסתר שבבדיקת חמץ