הרב הרצל חודר

פרשת פקודי: סיום המשכן - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

"והייתם נקיים מה' ומישראל" - גם משה רבנו נדרש לשקיפות מלאה מול עם ישראל: הרב הרצל חודר בשיחה מרתקת על פרשת פקודי.