x
הרב הרצל חודר

פרשת ויקהל - העם באחדות - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

העם המאוחד באל אחד, בשבת כאחד יושבים ביחד, בלי הערות וכעסים, לפצוח בניגון ושירים, אכילה ומגדנים בזכות אבות תושיע בנים