הרב זמיר כהן

ניסים והשגחה בשריפה הגדולה - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן בעקבות אסון השריפה הגדולה, וסיפורי הניסים וההשגחה הפרטית אשר אירעו במקום