הרב אליהו עמר

ימות המשיח

הרב אליהו עמר

ימות משיח. מדוע ביהדות אנחנו מתעסקים כה רבות עם החורבן והגלות ומן הצד השני מדוע צריך כל הזמן לצפות לישועה ולימות המשיח?.