x
הרב מרדכי לוי

מיהו יהודי?

הרב מרדכי לוי

המילה יהודי מתפרשת פעמים רבות באופן שגוי. מהו המייצג למילה יהודי ומדוע דווקא הוא? הרב מרדכי לוי יורד לעומקם של דברים ומסביר.