הרב דוד קליינר

מבנה הנשמה במח

הרב דוד קליינר

על היחודיות שבחלקי הנשמה שבמח, ועל מבנים מוחיים המבוארים ע"פ הקבלה.