הרב יצחק בצרי

זרוז הגאולה - הרב יצחק בצרי

הרב יצחק בצרי

"השבעתי אתכן בנות ירושלים": הרב יצחק בצרי על האיסור לדחוק את הקץ.