הרב בן מנת

גילוי הבורא מתוך הטבע

הרב בן מנת

שיא הבריאה הוא עולם החי, עיקר מחקריו של האדם משחר ההיסטוריה היו בנושא עולם זה. לכאורה כשאדם רואה דבר כה מורכב, מתבקש והגיוני לחשוב שמדובר פה באיזשהו מתכנן. בתכנית זו מראה לנו הרב בן מנת כיצד מתגלה לנו הבורא מתוך הטבע עצמו.