הרב בן מנת

מציאות הבורא מתוך הפיסיקה

הרב בן מנת

הציפייה של היהדות מהאדם היא לבדוק ולחקור את מציאותו של הבורא. האם ניתן להגיע למסקנה שישנו בורא לבריאה ולהגיע לרמה של אמונה באמצעות התבוננות בחי בצומח ובדומם? הרב בן מנת מסביר