x
הרב דן כרמון

יהדות ומדע

הרב דן כרמון

מה הקשר בין החומר והרוח בעולם? בתחום הדילמה הפסיכופיזית עדין לא התקדמנו מאומה. דן כרמון מביא לנו כמה כיוונים לחשיבה בנושא זה..