הרב הרצל חודר

כי נפלתי וקמתי - הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בהרצאה מיוחדת לפרשת ניצבים