x
הרב זמיר כהן

סוד המגילה בפשט וע``פ הסוד - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

סיפור חג הפורים במגילת אסתר רצוף תהפוכות דרמטיות. אנו רגילים לסיפור הפשטני מילדותינו. אך מה בעצם קרה שם באמת? מדוע שם האלקים אינו מוזכר כלל במגילת אסתר? מה טמון בעומק המאבק שבין המן האגגי-עמלקי מול מרדכי היהודי? כיצד הצליחה אסתר להפוך את לב המלך נגד אהובו? זמיר כהן חושף מסודות המגילה ונס פורים על-פי הפשט והקבלה.