x
הרב זמיר כהן

חינוך עם חיוך - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

חינוך הילד מה זה אומר? איך ניתן לקרב את הילד בייחוד בדורנו שהקשר עם ההורים והילדים פחות ופעוט? כל ההדרכה לדרך החינוך של ההורים לילדים והעצות לחינוך הנכון ע"פי היהדות והתורה הקדושה בהרצאתו של הרב זמיר כהן.