x
הרב זמיר כהן

אסטרונומיה סודות החלל על פי התורה - הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן

חז"ל אומרים: שלחשב וללמוד את מערכות הכוכבים, זוהי הגדרה של מזל מערכת כוכבים, לחשב לדעת ולהעמיק באשר קיים ביקום, ביקום כולו, לא רק באזור שלנו בכדור הארץ, הרי כאשר יתברר עם הזמן שהידיעות המופיעות בתורת ישראל הודות מדעי האסטרונומיה הן הנכונות, בניגוד גמור לדעתן של האסטרונומים בדורות הקודמים, הרי וודאי שיאמרו הרי עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה.