הרב דוד פריוף

הרב דוד פריוף - הניסיון הוא שקר

הרב דוד פריוף

מדוע יש נסיון שקל יותר לאדם אחד וקשה לאחר? הרב דוד פריוף בתובנה קצרה וחשובה

(אורך 1:23)