הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - מה גילה הצדיק בחלום לנכדו? 

הרב רועי מזרחי

הצדיק הגיע בחלום לנכדו וגילה לו סוד בהלכות ברכות. הרב רועי מזרחי מספר מעשה מדהים

(אורך 2:17)