הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת וארא - הרכוש הגדול

הרב הרצל חודר

פרשת וארא עם הרב הרצל חודר על פי פרדס התורה

(אורך 56:30)