הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - אצטדיון או ישיבה?

הרב שניר גואטה

אלוקים נותן לכל אדם כוחות לעשות דברים מדהימים וגדולים. האם אחנו מנצלים אותם כראוי? הרב שניר גואטה בסיפור מיוחד על הזדמנות ובחירה

(אורך 4:56)