הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: פרשת שמות - ויגדל משה

הרב הרצל חודר

פרשת שמות עם הרב הרצל חודר על פי פרדס התורה

(אורך 56:39)