הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - נר חמישי של חנוכה, סגולה לזיווג

הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי מסביר בדקה מהי הסגולה לזיווג הגון בנר חמישי של חנוכה 

(אורך 1:12)