הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - מה זה ואהבת?

הרב רועי מזרחי

איך אפשל קיים את מצוות "ואהבת את השם אלוקיך" בהידור? הרב רועי מזרחי מסביר

(אורך 2:13)