הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - עונג הנשמות

הרב רועי מזרחי

האם אפשר להרגיש מהו עונג הנשמות בעולם הבא? הרב רועי מזרחי מסביר

(אורך 3:36)