הרב עמנואל מזרחי

הרב עמנואל מזרחי - סגולה לבת ישראל בשבת של חנוכה

הרב עמנואל מזרחי

מה כדאי להוסיף בשולחן השבת? הרב עמנואל מזרחי בסגולה מיוחדת לבת ישראל

(אורך 1:38)