הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - אבא ובן

הרב הרצל חודר

פרשת תולדות: מדוע מוזכר פעמיים שיצחק הוא בנו של אברהם ואברהם הוא אביו? הרב הרצל חודר בחידוש נפלא

(אורך 3:01)