הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - נס כד הכסף

הרב שניר גואטה

"עיניים להם ולא יראו": כשהקב"ה שומר על כסף של יהודי. הרב שניר גואטה עם סיפור השגחה מדהים

(אורך 3:32)