הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: סיפורי צדיקים - רבי יצחק בן אדיבה

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בקווים לדמותו של הצדיק רבי יצחק בן אדיבה שחי במרוקו, על הנהגותיו ואורחות חייו 

(אורך 3:41)