הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - הדבר הגדול בעולם

הרב שניר גואטה

מי עושה את הנחת רוח הכי גדולה להקב"ה? הרב שניר גואטה בגילוי מדהים ומרגש על פי האור החיים הקדוש

(אורך 4:15)