הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: סיפורי צדיקים - הרב אבנר בנימינוב

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בקווים לדמותו של הצדיק הרב אבנר בנימינוב על אהבת התורה הגדולה שהייתה לו ועל יראת השמים 

(אורך 4:03)