הרב זמיר כהן - מהי ההגדרה של בעל קמצן, ואיך מתמודדים עם זה?

הרב זמיר כהן

מיהו אדם קמצן ואיך ניתן להסתדר במצב כזה בזוגיות? הרב זמיר כהן משיב

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,020 --> 00:00:02,230
"מאז החתונה יש לי ויכוח עם בעלי.

2
00:00:02,680 --> 00:00:05,530
אני טוענת שהוא קמצן, והוא אומר שלא.

3
00:00:06,260 --> 00:00:09,500
סיכמנו שמה שהרב יחליט
יהיה מוסכם על שנינו,

4
00:00:09,530 --> 00:00:11,960
אז בבקשה, מהי ההגדרה של קמצן?"

5
00:00:15,670 --> 00:00:17,020
למעשה כך,

6
00:00:17,840 --> 00:00:23,760
הרמב"ם כותב שלא יהיה האדם קמצן
ולא יהיה פזרן, אלא יהיה נדיב.

7
00:00:24,700 --> 00:00:27,780
פזרן - פירושו של דבר
אדם שלא יודע לשמור על הכסף.

8
00:00:28,680 --> 00:00:32,630
כל כסף שמגיע,
מייד קונה, מחלק, נשאר בלי כלום.

9
00:00:33,390 --> 00:00:37,030
ההגדרה של קמצן -
שילוב של שני תנאים:

10
00:00:37,050 --> 00:00:40,670
שיש לו כסף
והוא לא מוציא על הדברים שנדרשים.

11
00:00:41,680 --> 00:00:43,790
אם אין לו, אז הוא לא קמצן.

12
00:00:43,820 --> 00:00:47,280
האישה לא יכולה לבוא לבעלה
ולדרוש ממנו "תוציא הוצאות",

13
00:00:47,290 --> 00:00:49,250
כשאין לו מאיפה להביא.
מה, את רוצה שהוא יגנוב?

14
00:00:49,260 --> 00:00:50,520
מאיפה הוא יביא כסף?

15
00:00:51,600 --> 00:00:54,910
ואם יש לו והוא לא מוציא
על דברים מיותרים,

16
00:00:54,960 --> 00:00:56,480
זה גם לא נקרא קמצן.

17
00:00:57,340 --> 00:00:59,040
אם זה מיותר אז מיותר.

18
00:00:59,870 --> 00:01:04,840
חז"ל אמרו שצדיקים, ממונם
חביב עליהם יותר מגופם.

19
00:01:05,080 --> 00:01:08,040
איפה לומדים את זה?
יעקב אבינו היה עשיר גדול,

20
00:01:08,050 --> 00:01:10,020
היה לו צאן ובקר ושפע.

21
00:01:10,520 --> 00:01:16,230
וכשעבר את הנחל עם המשפחה שלו
וכל הרכוש שהיה לו,

22
00:01:16,260 --> 00:01:19,920
כתוב שהוא חזר בשביל להביא
פכים קטנים שנשארו שם.

23
00:01:20,240 --> 00:01:23,210
ואז פגש אותו המלאך,
"ויאבק איש עימו עד עלות השחר",

24
00:01:23,240 --> 00:01:25,600
שרו של עשיו נאבק איתו שם.

25
00:01:25,860 --> 00:01:28,030
אתה מסכן את עצמך
בשביל פכים קטנים?

26
00:01:28,540 --> 00:01:30,500
"ממונם חביב עליהם יותר מגופם".

27
00:01:30,520 --> 00:01:34,070
מה הכוונה, שהצדיקים הם רודפי כסף?

28
00:01:34,530 --> 00:01:36,730
הם יודעים להעריך מה זה כסף.

29
00:01:37,080 --> 00:01:39,090
הם יודעים שעם כסף אפשר לקיים מצוות.

30
00:01:39,120 --> 00:01:42,080
אתה יכול להחיות אנשים.
למה תוציא את זה על שטויות?

31
00:01:42,360 --> 00:01:44,420
אני יודע על אנשים שיש להם המון כסף,

32
00:01:44,460 --> 00:01:47,530
אבל הם חוסכים מעצמם
מה שאחרים מרשים לעצמם

33
00:01:47,540 --> 00:01:51,060
ואומרים: "זה מותרות, אני מסתדר גם בלי.
את הכסף הזה אני אתן לצדקה".

34
00:01:51,940 --> 00:01:53,440
אלה אנשים שהם חכמים.

35
00:01:53,480 --> 00:01:59,640
זה לא נקרא קמצן כשאדם מוותר על מותרות
כדי לעשות בכסף הזה דברים טובים.

36
00:02:00,140 --> 00:02:01,840
אבל אם יש כסף

37
00:02:02,730 --> 00:02:05,170
ויש הוצאות אמיתיות שצריך להוציא,

38
00:02:05,660 --> 00:02:07,680
והאדם קמצן ולא מוציא,

39
00:02:07,700 --> 00:02:10,380
זו בעצם ההגדרה של קמצן,
שהוא מקמץ,

40
00:02:10,810 --> 00:02:12,760
שהוא קומץ את ידו,

41
00:02:12,790 --> 00:02:15,240
הוא סוגר ולא מוציא איפה שצריך להוציא,

42
00:02:15,480 --> 00:02:17,290
על זה חכמים אמרו בגמרא:

43
00:02:17,300 --> 00:02:19,930
"יש עכברא דשכיב אדינרי".

44
00:02:20,310 --> 00:02:22,500
עכבר ששוכב על דינרי זהב.

45
00:02:22,910 --> 00:02:24,600
למה הגדירו אותו כך?

46
00:02:25,480 --> 00:02:27,170
אצל חז"ל כל מילה מדויקת.

47
00:02:27,200 --> 00:02:29,760
למה לא אמרו עכבר
שיש בחור שלו דינרים?

48
00:02:30,460 --> 00:02:33,710
כי עכבר ששוכב על דינרים
הוא סובל מהדינרים.

49
00:02:33,990 --> 00:02:36,340
אם הוא היה בחור נורמלי,
היה ישן על הרצפה.

50
00:02:36,380 --> 00:02:39,560
לישון על דינרי זהב לעכבר,
הוא קם עם כאבי גב בבוקר.

51
00:02:40,980 --> 00:02:43,580
אז מה אתה יושב על הדינרים האלה?

52
00:02:43,950 --> 00:02:48,260
אדם שיש לו עושר והוא לא משתמש בזה
לא לעצמו ולא לטובה,

53
00:02:48,290 --> 00:02:52,400
הוא סובל מהעושר שלו,
הוא כל הזמן בדאגות, הוא כל הזמן בפחדים.

54
00:02:52,780 --> 00:02:53,940
הוא לא חי טוב.

55
00:02:54,530 --> 00:02:56,790
יש "עושר שמור לבעליו לרעתו".

56
00:02:57,500 --> 00:02:59,960
אבל אדם שהוא יודע להיות מאוזן,

57
00:02:59,980 --> 00:03:01,900
להיות מאוזן, פירושו שהוא נדיב,

58
00:03:01,910 --> 00:03:05,360
יודע לעזור, יודע לתת,
יודע גם לשמור, יודע לחסוך -

59
00:03:05,380 --> 00:03:07,610
זה אדם שהוא חכם ונבון.

60
00:03:07,620 --> 00:03:09,910
עד כאן בכללות ההגדרה של קמצן.

61
00:03:09,930 --> 00:03:11,260
עכשיו בעל ואישה.

62
00:03:12,120 --> 00:03:13,560
מה קורה בעניין הזה?

63
00:03:14,080 --> 00:03:19,050
אדם שנושא אישה, כתוב
שהיא "עולה עימו ואינה יורדת עימו".

64
00:03:19,670 --> 00:03:22,250
ההגדרה של "עולה עימו",
פירושו של דבר כך.

65
00:03:22,260 --> 00:03:25,110
אם הוא אדם עשיר
והיא באה ממשפחה ענייה,

66
00:03:26,040 --> 00:03:29,420
הוא לא יכול לומר לה:
"את רגילה לרמת חיים נמוכה.

67
00:03:29,760 --> 00:03:32,930
"את קונה בגד ב-20 שקל?
תמשיכי לקנות בגד ב-20 שקל.

68
00:03:32,950 --> 00:03:34,860
"הרי עד שהתחתנו זה מה שלבשת".

69
00:03:35,670 --> 00:03:37,900
היא אומרת לו:
"אני התחתנתי עם אדם עשיר".

70
00:03:38,100 --> 00:03:41,150
"עולה עימו" - "אתה נמצא
במקום גבוה מבחינה כלכלית,

71
00:03:41,160 --> 00:03:43,860
"אתה חייב לספק לי את הצרכים
לפי הרמה שלך".

72
00:03:44,420 --> 00:03:46,100
"ואינה יורדת עימו" -

73
00:03:46,550 --> 00:03:49,480
אם היא באה מבית עשיר
והוא לא כך,

74
00:03:49,820 --> 00:03:52,910
אז אומנם הוא לא צריך להתענות
כדי להשיג לה,

75
00:03:52,950 --> 00:03:55,336
אבל צריך לעשות כל מה שבידו

76
00:03:55,360 --> 00:03:59,155
כדי כמה שיותר לשמור
על רמת החיים שהיא רגילה אליה,

77
00:03:59,180 --> 00:04:02,620
שהיא לא תרד, כי זה יכול
להעמיס עליה מבחינה רגשית.

78
00:04:03,110 --> 00:04:07,910
לכן העניין של כמה להוציא,
איך להוציא בזוגיות,

79
00:04:08,080 --> 00:04:12,880
הרמב"ם כותב: "יהא אדם מכבד את אשתו
יותר מגופו ואוהבה כגופו".

80
00:04:13,180 --> 00:04:16,640
"אוהבה כגופו", פירושו של דבר
שיהיה קשוב לצרכים שלה.

81
00:04:16,770 --> 00:04:19,340
אתה רואה שהיא זקוקה לזה,
תקל מעליה.

82
00:04:19,430 --> 00:04:21,280
אבל במקום להתווכח ולריב

83
00:04:21,700 --> 00:04:25,100
למי יש תעודה של קמצן
ומי לא נקרא קמצן,

84
00:04:25,250 --> 00:04:28,110
יותר טוב לשבת פעם אחת
לסכם ביניהם.

85
00:04:28,130 --> 00:04:29,830
לא מסתדרים? ישבו עם רב.

86
00:04:30,280 --> 00:04:32,695
יודעים, הרי פחות או יותר הדיונים
חוזרים על עצמם

87
00:04:32,719 --> 00:04:34,499
על מה להוציא, על מה לא להוציא.

88
00:04:34,500 --> 00:04:38,730
יכולים לשבת עם רב שיאמר
סוג של סדר כזה ביניהם על פי ההלכה,

89
00:04:38,740 --> 00:04:40,630
מה הוא מחויב, מה הוא לא מחויב,

90
00:04:40,700 --> 00:04:42,313
ויגיעו בעזרת השם לשלום.

*לחיפוש ביטוי מדויק יש להשתמש במירכאות. לדוגמא: "טהרת המשפחה", "הרב זמיר כהן" וכן הלאה