הרב זמיר כהן

הרב זמיר כהן - למה גיור רפורמי לא מוכר על פי היהדות?

הרב זמיר כהן

מהו גיור אמיתי על פי ההלכה? ומדוע גוי אינו יכול לקיים מצוות? הרב זמיר כהן בקטע חשוב ומעניין

(אורך 3:04)

תמלול ההרצאה

1
00:00:00,310 --> 00:00:03,440
אדם שיש לו בעבודה
חברים שהם לא יהודים,

2
00:00:03,980 --> 00:00:07,330
ויכול לחזק אותם
שישמרו שבע מצוות בני נח,

3
00:00:07,360 --> 00:00:08,610
זו מצווה גדולה.

4
00:00:08,760 --> 00:00:11,020
אחד התפקידים שלנו, עם ישראל,

5
00:00:11,100 --> 00:00:13,320
אנחנו לא אמורים לגייר את כל העולם,

6
00:00:13,440 --> 00:00:17,780
אבל כן אמורים להסביר לגויים
שהם צריכים לשמור שבע מצוות לטובת עצמם,

7
00:00:17,800 --> 00:00:19,490
שיהיה להם שכר בעולם הבא.

8
00:00:20,040 --> 00:00:23,890
זה שיש דתות שהמציאו
עוד הוראות מעבר לשבע מצוות,

9
00:00:23,900 --> 00:00:26,650
יש דתות שהעתיקו מהיהדות חוקים שונים,

10
00:00:26,810 --> 00:00:29,220
על פי התורה שלנו הם באמת לא מצווים.

11
00:00:29,230 --> 00:00:31,260
מי שגוי לא מצווה בכל החוקים.

12
00:00:31,410 --> 00:00:33,500
יש שבע מצוות שכל הגויים חייבים.

13
00:00:33,520 --> 00:00:34,850
יש או יהודי או גוי.

14
00:00:34,860 --> 00:00:37,860
יהודי זה תרי"ג מצוות,
גוי זה שבע מצוות.

15
00:00:38,080 --> 00:00:41,820
ואם הוא עושה את השבע מצוות האלה,
בא לעולם הבא, מקבל שכר

16
00:00:41,840 --> 00:00:43,360
בהתאם לרמה שלו.

17
00:00:43,630 --> 00:00:45,310
הגוי יש לו רק נפש.

18
00:00:45,460 --> 00:00:49,930
הבית קיבול של הנפש לא יכול
להכיל שכר יותר משבע מצוות.

19
00:00:49,940 --> 00:00:51,370
זה מקביל אחד לשני.

20
00:00:51,880 --> 00:00:56,040
יהודי יש לו נפש, רוח, נשמה,
חיה ויחידה, שזה דרגות אחרות,

21
00:00:56,080 --> 00:00:59,550
זה מנוע שמתאים לתרי"ג מצוות, 613,

22
00:00:59,560 --> 00:01:02,940
והשכר שלו בהתאם,
הוא יכול להכיל שכר כזה.

23
00:01:03,180 --> 00:01:07,420
גוי שרוצה גם כן, אומר:
"אני גם רוצה לקבל שכר של תרי"ג מצוות",

24
00:01:07,430 --> 00:01:11,010
אומרים לו: אין בעיה, נקבל אותך בשמחה.
היהדות לא גזענית.

25
00:01:11,290 --> 00:01:15,400
מקבלים אותך, רק תעמוד בתנאים.
לכל מועדון יוקרתי יש תנאי קבלה.

26
00:01:15,440 --> 00:01:19,700
אצלנו תנאי הקבלה
זה ברית מילה, טבילה ושמירת המצוות.

27
00:01:19,970 --> 00:01:24,070
אם הוא עושה ברית מילה וטבילה
ולא שומר מצוות,

28
00:01:24,100 --> 00:01:27,940
אדם שהתגייר, נניח, השבוע,
כבר את השבת הראשונה הוא חילל.

29
00:01:28,280 --> 00:01:31,140
 הגיור שלו לא תופס.
אפילו אם יש לו תעודה של גר,

30
00:01:31,600 --> 00:01:34,280
אבל הוא עבד על כולם,
הוא לא באמת התכוון להתגייר,

31
00:01:34,310 --> 00:01:36,200
אז הנפש נשארת נפש.

32
00:01:36,220 --> 00:01:39,210
הוא לא קיבל את התוספת
של רוח, נשמה, חיה ויחידה.

33
00:01:39,630 --> 00:01:42,700
זו הסיבה, דרך אגב,
שהגיור הרפורמי משובש לחלוטין,

34
00:01:42,720 --> 00:01:43,470
זו רמאות.

35
00:01:43,480 --> 00:01:46,080
כל הגיור הרפורמי
עובדים על אנשים,

36
00:01:47,310 --> 00:01:50,100
לוקחים את האגרה שלהם
ומשאירים אותם גויים

37
00:01:50,580 --> 00:01:51,720
ומטעים אותם.

38
00:01:51,790 --> 00:01:54,920
אני שמעתי מאנשים
שעברו גיור רפורמי בארה"ב,

39
00:01:55,070 --> 00:01:56,700
והוא אומר: "אני בכלל לא ידעתי.

40
00:01:57,140 --> 00:02:00,590
"לא ידעתי בכלל שביהדות
הגיור שלהם לא מוכר".

41
00:02:00,800 --> 00:02:04,010
וההוא קוראים לו "רביי", עשה לו גיור.
מה זה הגיור שלהם?

42
00:02:04,100 --> 00:02:08,780
נותן לו כמה פרטים קטנים שיחתום
וברית מילה, טבילה,

43
00:02:08,810 --> 00:02:11,080
כל אחד יכול להיות יהודי.

44
00:02:12,280 --> 00:02:13,720
הנה, השבוע פורסם

45
00:02:14,960 --> 00:02:17,980
שהרביי הרפורמי הגדול של גרמניה,

46
00:02:17,990 --> 00:02:21,310
לא מכיר אותו, אבל אמרו
שהוא הרב הראשי של הרפורמים בגרמניה.

47
00:02:21,920 --> 00:02:26,980
בעלו נתפס כשהוא שולח
תכנים שליליים לסטודנטים.

48
00:02:28,810 --> 00:02:30,260
זה הזוי כזה.

49
00:02:30,370 --> 00:02:31,770
בעלו של הרביי.

50
00:02:32,250 --> 00:02:36,140
והרביי מואשם שהוא סייע לו
בהסתרת ראיות או דברים כאלה.

51
00:02:36,920 --> 00:02:40,420
איפה הגענו?
זה שפל שאי אפשר לתאר אותו.

52
00:02:40,860 --> 00:02:42,320
והוא קורא לעצמו רביי.

53
00:02:43,320 --> 00:02:47,180
יש גבול לטיפשות ולרמאות
 שעובדים על אנשים.

54
00:02:47,780 --> 00:02:50,900
אז ודאי שהגיור הרפורמי
הוא לא תופס ואין בזה שום עניין.

55
00:02:51,190 --> 00:02:55,140
אבל גיור אמיתי זה כשאדם עובר שינוי
במבנה הרוחני שלו

56
00:02:55,390 --> 00:02:59,970
ואז יש לו מעלה לא פחות מיהודי.