הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר - כבד או זריז?

הרב הרצל חודר

"ואברהם כבד מאד" - הרב הרצל חודר בפירוש קצר נפלא

(אורך 1:13)