הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר: סיפורי צדיקים - רבי פריגא דאבוש

הרב הרצל חודר

הרב הרצל חודר בכמה מילים על דמותו של הצדיק רבי פריגא דאבוש, ענק בתורה ובקבלה שזכה לגילוי אליהו הנביא

(אורך 5:20)