הרב רועי מזרחי

הרב רועי מזרחי - מה התכנון שלך להיום?

הרב רועי מזרחי

לעיתים אדם מתכנן דבר מסויים אך משמים גזרו שיקרה אחרת, ועליו לקבל זאת באמונה. הרב רועי מזרחי עם מעשה מהגמרא שממחיש את הדברים

(אורך 3:02)