הרב שניר גואטה

הרב שניר גואטה - כוחו של דף אחד

הרב שניר גואטה

מה כוחו של דף גמרא אחד? הרב שניר גואטה בסיפור מרגש על אדם שקנה עולמו בשעה אחת

(אורך 12:27)